IPOST

  • Tạo ứng dụng Mobile riêng cho một cửa hàng sau khi đăng ký với nhà quản trị
  • Cho phép quản trị các sản phẩm,tin tức, phiếu giảm giá, chương trình khuyến mại... của cửa hàng qua trang quản trị riêng, tùy chỉnh giao diện

  • Có thể cập nhật được những tin tức mới nhất về cửa hàng
  • Có thể cập nhật thông tin những phiếu giảm giá của cửa hàng
  • Có thể  xem thông tin chi tiết sản phẩm của cửa hàng
  • Có thể xem bản đồ dẫn đường đến cửa hàng
  • Có thể xem thông tin website online của cửa hàng
  • Có thể xem thông tin chi tiết về cửa hàng…
  • Có thể gọi điện đến cửa hàng…

Đối tác: