Move Funny

Thể loại: Casual Game
Move Funny là một trò chơi thách đố trí não miễn phí. Trong trò chơi này các nốt luôn di chuyển cùng nhau!
Các nốt luôn luôn di chuyển cùng nhau trên màn hình, trừ khi gặp vật cản. Bạn cần phải di chuyển tất cả các nốt vào các vùng tô màu đã quy định.
Màn đầu tiên đơn giản với 3 nốt cùng màu, nâng cao dần độ khó bằng cách tăng dần số lượng nốt và số lượng màu tương ứng cho các nốt đó.
Bạn đã sẵn sàng cho một trò chơi phát triển trí não?
Di chuyển các nốt và luyện tập cho não bộ nào!
Trò chơi tương ứng trên các thiết bị Android.

mobile game

Các nốt luôn luôn di chuyển cùng nhau trên màn hình, trừ khi gặp vật cản. Bạn cần phải di chuyển tất cả các nốt vào các vùng tô màu đã quy định.

Màn đầu tiên đơn giản với 3 nốt cùng màu, nâng cao dần độ khó bằng cách tăng dần số lượng nốt và số lượng màu tương ứng cho các nốt đó.

Cập nhật
Ngày 24 tháng 04 năm 2015
Kích thước
23M
Phiên bản hiện tại
1.0
Yêu cầu Android
2.3 trở lên

mobile game

mobile game

mobile game mobile game

mobile game mobile game

mobile game


Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.hanelsoft.movinglogic

Đối tác: