Điểm thông quan nội địa của TP.Hà Nội

Điểm thông quan nội địa của TP.Hà Nội

Dự án với quy mô và thiết kế đồng bộ đáp ứng công suất hàng hóa thông qua cảng 380.000 TEU/năm với đầy đủ hạ tầng hỗ trợ cho các hoạt động của điểm thông quan với thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ cao trong quản lý. Dự ...
Xem chi tiết
Đối tác: