Cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu

  • Dịch vụ cho thuê chỗ đặt Server
  • Dịch vụ cho thuê Dedicated Server
  • Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo
  • Dịch vụ cho thuê Hosting
  • Dịch vụ Lưu trữ
  • Dịch vụ cho thuê tủ Rack
Đối tác: