Amazing Bricks

Thể loại: casual Game
Người chơi sẽ di chuyển viên gạch màu xanh của mình để thu thập những viên gạch khác đang di chuyển lung tung trên màn hình. Game đơn giản nhưng cũng đòi hỏi người chơi phải có phản xạ nhanh.

bricks

Người chơi sẽ di chuyển viên gạch màu xanh của mình để thu thập những viên gạch khác đang di chuyển lung tung trên màn hình. Game đơn giản nhưng cũng đòi hỏi người chơi phải có phản xạ nhanh.

  • Released: Jun 06, 2015
  • Version: 1.0
  • Size: 27.2 MB
  • Language: English
  • Compatibility: Requires iOS 4.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
 
  • bricks
  • bricksbricksbricks

Link:

Đối tác: