Là dịch vụ truyền hình tiêu biểu thể hiện xu hướng hội tụ số, IPTV được nhìn nhận như hình thức truyền hình của tương lai nhờ tính tương tác giữa người sử dụng và người cung cấp. IPTV cũng nổi trội bởi khả năng đáp ứng được yêu cầu hội tụ chức năng đầu cuối người sử dụng.
HanelTV- Truyền hình tương tác của thế hệ mới

HanelTV- Truyền hình tương tác của thế hệ mới

So với các mô hình truyền hình truyền thống như truyền hình analog, truyền hình cáp, truyền hình số, thì truyền hình IPTV là một phương thức mới và hiện đại.
Xem chi tiết
Đối tác: