Hệ thống cân kiểm tra trọng tải xe lưu động

Hệ thống cân kiểm tra trọng tải xe lưu động

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc kiểm soát trọng tải xe, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm an toàn giao thông; Bộ Giao thông Vận tải đã chủ trì triển khai việc trang bị ...
Xem chi tiết
Đối tác: