Cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống

  • Dịch vụ tư vấn và triển khai mạng LAN
  • Dịch vụ tư vấn triển khai mạng WAN
  • Tư vấn triển khai Wireless, camera
  • Tư vấn triển khai các dịch vụ mạng
  • Tư vấn triển khai hệ thống mạng - đa dịch vụ
  • Tư vấn triển khai hệ thống quản trị hệ thống thông tin
Đối tác: