Ngôi sao Hanel

NGÔI SAO HANEL – MỘT ĐIỂN HÌNH HIỆU QUẢ CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA TẠI DOANH NGHIỆP

NGÔI SAO HANEL – MỘT ĐIỂN HÌNH HIỆU QUẢ CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA TẠI DOANH NGHIỆP

“Giải thưởng Ngôi sao Hanel” được Ban lãnh đạo Công ty phát động hàng năm từ 2014 đến nay đã thực sự là một cú hích cho phong trào cải tiến ...
Xem thêm
TUYÊN DƯƠNG CÁC NGÔI SAO HANEL NĂM 2022

TUYÊN DƯƠNG CÁC NGÔI SAO HANEL NĂM 2022

Ngày 15/3/2023, Tổng giám đốc Công ty Hanel đã ký ban hành Quyết định số 03-01/QĐ-Hanel tuyên dương khen thưởng 2 tập thể và 13 cá nhân là Ngôi sao Hanel ...
Xem thêm
Tuyên dương các ''Ngôi sao Hanel'' - Quý III/2019

Tuyên dương các ''Ngôi sao Hanel'' - Quý III/2019

Chúc mừng 11 cá nhân xuất sắc nhất đến từ Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel và Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel đã được tuyên dương danh hiệu ...
Xem thêm
Tuyên dương các ''Ngôi sao Hanel'' - Quý II/2019

Tuyên dương các ''Ngôi sao Hanel'' - Quý II/2019

Chúc mừng 10 cá nhân xuất sắc nhất đến từ Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel và Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel đã được tuyên dương danh hiệu ...
Xem thêm
Tuyên dương các ''Ngôi sao Hanel'' - Quý I/2019

Tuyên dương các ''Ngôi sao Hanel'' - Quý I/2019

Chúc mừng 14 cá nhân xuất sắc nhất đến từ Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel và Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel đã được tuyên dương danh hiệu ...
Xem thêm
Đối tác: