Với cơ sở vật chất, hạ tầng đầy đủ: Trường đào tạo nghề, đối tác tin cậy lâu năm và đội ngũ cán bộ kinh nghiệm, tâm huyết, Hanel có khả năng đáp ứng nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người lao động Việt Nam.
 
Hanel Intraining

Hanel Intraining

     Cuối những năm 1970 sự nghiệp phát thanh và truyền hình của cả nước bước sang một giai đoạn mới, đó là củng cố phát triển phục vụ công tác chính trị của Đảng và đời sống xã hội của nhân dân. Cũng trong giai đoạn này Xí nghiệp sửa chữa máy thu hình trực thuộc Uỷ ban phát thanh Truyền hình Việt Nam được thành lập năm 1972.
Xem chi tiết
Đối tác: