Cung cấp dịch vụ viễn thông

  • Dịch vụ Thuê kênh riêng quốc tế
  • Dịch vụ kênh truyền trong nước.
  • Dịch vụ IP Transit
  • Dịch vụ InternetLine
  • Dịch vụ Internet cáp quang FTTH
  • Dịch vụ truyền số liệu nội hạt – liên tỉnh – quốc tế
Đối tác: