Phần mềm Hệ thống quản lý và giám sát phương tiện giao thông (Transport Monitoring System – TMS System)

Phần mềm Hệ thống quản lý và giám sát phương tiện giao thông (Transport Monitoring System - TMS) do Hanel phát triển là một trong những “mảnh ghép công nghệ hoàn hảo” dựa trên nền tảng trục tích hợp giao thông thông minh (ITS) trên nền bản đồ số và giải pháp dữ liệu lớn (Big-Data), trong đó các nhóm thông tin, dữ liệu tích hợp sẽ được biểu diễn ở dạng các lớp dữ liệu, đặt tập trung trên nền bản đồ số thống nhất phục vụ phân tích và xử lý các thông tin chuyên ngành.

Hệ thống Hanel TMS System được định hướng nhằm đảm bảo tính tương tác sẽ đến từ rất nhiều thành phần, từ hạ tầng, phương tiện và con người, các thành phần sẽ cùng tham gia vào hệ thống nền tảng thống nhất, tương tác qua môi trường truyền dẫn, cung cấp thông tin 2 chiều để tạo thành 1 hệ sinh thái giao thông, đảm bảo việc quản lý tổng thể, thống nhất và đồng bộ. Ngoài ra, dữ liệu về giao thông là dữ liệu lớn, nằm rải rác theo nhiều lớp thông tin khác nhau, đồng thời dữ liệu luôn cập nhật theo thời gian thực, mức tăng trưởng cực lớn, do đó cần có hệ thống thông tin dữ liệu lớn, đảm bảo tính tích hợp về công nghệ và cho ra những thông tin hỗ trợ ra quyết định có giá trị.

Hệ thống Hanel TMS System thực hiện thu nhận dữ liệu hành trình thời gian thực theo cung đường của các phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, taxi, xe khách và các loại phương tiện khác), mỗi loại phương tiên sẽ được thu thập dữ liệu đặc thù như xe buýt  sẽ thu thập dữ liệu về lịch trình tuyến và lộ trình chuyến đi, đối với xe hợp đồng thu thập lộ trình chuyến đi theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, taxi sẽ thu thập từng chuyến đi thực tế …Hệ thống thực hiện truy xuất dữ liệu hành trình theo các tiêu chí bắt buộc đối với phương tiện giao thông để tổng hợp, thống kê, phân tích các dữ liệu thu được theo yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu quản lý giám sát được các phương tiện tham gia giao thông, quản lý được doanh nghiệp vận tải, quản lý được mật độ tham gia giao thông của các phương tiện trên địa bàn.


Chức năng Hệ thống Hanel TMS System:

♦ Quản lý các đơn vị vận hành: Hệ thống có khả năng quản lý tất cả các công ty kinh doanhvận tải hành khách công cộng ,vận tải hàng hoá như các hãng xe taxi ,xe buýt nội đô , xe buýt đường dài, xe cho thuê, …Các đơn vị tham gia hệ thống được cấp tài khoản truy cập hệ thống để tự quản lý công ty của mình.

♦ Hệ thống có khả năng thu thập dự liệu lớn thông qua phân hệ hứng dữ liệu tập trung: Các dữ liệu quan trọng được mã hoá RSA trước khi truyền trên đường truyền, thu nhập dữ liệu lớn, lọc nhiễu và phân tích các dữ liệu từ các hệ thống truyền thông tin để lưu trữ xuống CSDL và truyền sang các hệ thống quản lý giám sát liên quan.

♦ Hệ thống có khả năng hiển thị phương tiện theo  thời gian thực trên bản đồ số : Từ thông tin GPS của xe, hiển thị vị trí các xe thời gian thực trên bản đồ số.
 • Cảnh báo nếu xe đi ra ngoài tuyến đã khai báo, có thể xem lịch sử di chuyển của từng xe (tối đa 15 ngày) vẽ lại tuyến đi trên bản đồ.
 • Hiển thị vận tốc và xem lịch sử vận tốc xe.
 • Cảnh báo xe vi phạm tốc độ theo thời gian thực.

♦ Hệ thống có khả năng quản lý lập kế hoạch hoạt động các bến xe, các tuyến xe:
 • Lập kế hoạch thời gian xuất bến cho từng bến xe, số xe xuất bến trong một khung giờ.
 • Lập kế hoạch cho từng tuyến xe trong ngày, trong tuần, trong tháng.
 • Phân bổ lịch hoạt động cho từng đơn vị vận hành.
 • Ghi nhận thông tin đăng ký phân bổ xe từ các đơn vị vận hành theo lịch đã lập.
 • Phát thông tin khẩn cấp tới đơn vị vận hành trong trường hợp có điều chỉnh lịch đột xuất.
 • Cảnh báo người điều hành nếu không nhận đủ thông tin đăng ký từ các đơn vị vận hành.
 • Cảnh báo người điều hành nếu tuyến đã lập có sự cố bất ngờ (ví dụ đường hư, tuyến bị phong toả từ cơ quan nhà nước, có tai nạn nghiêm trọng trên tuyến…).

♦Hệ thống có khả năng truyền  dữ liệu kế hoạch hoạt động cho từng đơn vị vận tải tham gia hệ thống:
 • Khi nhân viên lập kế hoạch hoàn tất, hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu cho từng đơn vị vận hành, để các đơn vị phân bổ xe hoạt động, phục vụ kế hoạch.
 • Có chức năng cảnh báo nhân viên lập lịch khi các đơn vị thành viên chậm/không gửi thông tin xe phục vụ lịch hoạt động, để kịp thời điều động đơn vị khác hoặc phân bổ lại lịch hoạt động
 • Hệ thống cung cấp cổng kết nối để các đơn vị vận hành truy xuất lịch hoạt động của đơn vị mình khi cần.
 • Hệ thống cung cấp cổng kết nối để các đơn vị gửi thông tin xe/lái xe sẽ phục vụ theo lịch đã phân.
 • Hệ thống cung cấp cổng kết nối để lái xe báo cáo sự cố trên đường, thông tin kẹt xe, tai nạn..., giúp hệ thống thông tin đến các đơn vị khác, nâng cao chất lượng phục vụ hệ thống.

♦ Hệ thống có khả năng báo cáo, thống kê theo nhiều góc độ khác nhau để phục vụ công tác kinh doanh và định hướng phát triển cho doanh nghiệp như :
 • Theo mức độ đúng giờ.
 • Theo mức độ đều đặn.
 • Theo thời gian di chuyển.
 • Theo thời gian dừng.
 • Các hoạt động từ/đến của các xe buýt.
 • Hành động của nhân viên: vi phạm quy định của nhà nước (dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vượt ẩu, …)
 • Lọc theo đơn vị vận hành, theo thời gian, theo số lần vi phạm.
 • Sắp xếp thứ tự theo các tiêu chí được thống kê.
 • Các báo cáo vi phạm sẽ được gửi email cho các bên liên quan (cơ quan nhà nước, đơn vị vận hành …) hoặc xuất ra các file excel, pdf để báo cáo, lưu trữ.
 
 
Đối tác: