Mushroom Kingdom

Thể loại: Casual Game
Di chuyển nhanh để ăn các nấm thường và tránh nấm độc. Mục tiêu của game là giành điểm cao bằng cách ăn thật nhiều nấm thường. Tuy nhiên, người chơi cũng sẽ bị trừ điểm nếu ăn phải nấm độc.

 Di chuyển nhanh để ăn các nấm thường và tránh nấm độc. Mục tiêu của game là giành điểm cao bằng cách ăn thật nhiều nấm thường. Tuy nhiên, người chơi cũng sẽ bị trừ điểm nếu ăn phải nấm độc.

  • Released: Jun 04, 2015
  • Version: 1.0
  • Size: 28.2 MB
  • Language: English
  • Compatibility: Requires iOS 4.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

mobile game

 

Link:

Đối tác: