PWC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ MANG LẠI NHIỀU VIỆC LÀM MỚI HƠN SỐ VIỆC BỊ NÓ THAY THẾ

THỜI ĐẠI AI - Theo báo cáo mới đây của PwC, Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang lại nhiều việc làm mới ngay cả khi khiến nhiều người phải mất việc. Cụ thể, AI sẽ có ảnh hưởng tiêu cực không đồng đều đến một số lĩnh vực như sản xuất và vận tải, nhưng nó sẽ tạo ra việc làm mới trong ngành y tế và giáo dục.

Một số người như Elon Musk hay Bill Gates đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về ngày tận thế khi AI ngày càng sở hữu những kĩ năng vượt trội hơn con người trong mọi việc.

Bởi vậy, không mấy ngạc nhiên khi mọi người đang sợ hãi về một tương lai sau AI, nhất là những nơi mà chủ yếu người dân đang thất nghiệp, trong khi những người giàu lại sở hữu các robot.


 

Nhưng một báo cáo mới đây mà công ty tư vấn PwC có tham gia thực hiện đã cho thấy, tương lai này có thể tươi sáng hơn chúng ta nghĩ.

Xem xét trường hợp ở Anh Quốc, PwC thấy rằng robot sẽ thay thế một số công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực như vận tải hoặc sản xuất. Theo đó, AI sẽ “thay thế” 38% công việc vận chuyển và 30% công việc sản xuất.

Tuy nhiên, ở các lĩnh vực khác, chúng ta sẽ thấy có nhiều công việc mới được tạo ra hơn nhờ AI, nhằm tối ưu hóa sự cân bằng. Theo dự đoán của PwC, chỉ có 12% công việc trong ngành y tế bị thay thế bởi AI, trong khi 34% công việc mới sẽ xuất hiện.
 

Kết quả là AI sẽ tạo ra càng nhiều công việc trong khi làm một số việc bị gạch bỏ đi trong các lĩnh vực khác nhau.

Báo cáo nêu ra: “Ước tính của chúng tôi (PwC) là AI sẽ không dẫn chúng ta tới tình trạng thất nghiệp trong mảng công nghệ, vì chúng tôi dự đoán nó sẽ thay thế khoảng 20% công việc hiện tại ở Anh vào năm 2037 nhưng cũng sẽ tạo ra một con số việc làm mới tương tự. Trong điều kiện tuyệt đối, khoảng 7 triệu việc làm hiện tại dự kiến sẽ bị thay thế, nhưng khoảng 7,2 triệu việc làm khác dự kiến sẽ được tạo ra, như vậy số lượng công ăn việc làm sẽ tăng khoảng 0,2 triệu”.

Chi tiết hơn, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã kết luận chỉ có 14% số việc làm ở các nước thành viên có nguy cơ tự động hóa trong báo cáo đầu năm.

Cả PwC và OECD đều cho rằng, những lĩnh vực kiếm được lợi ích nhiều nhất từ AI, hoặc ít nhận rủi ro nhất từ tự động hóa, là lĩnh vực liên quan đến các công việc mang tính phức tạp, chuyên môn hóa cao và cần con người. Đó là:

  • Giáo dục
  • Khoa học và kĩ thuật
  • Thông tin và truyền thông
  • Dịch vụ ăn uống, nhà ở

Những lĩnh vực sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực bao gồm các ngành liên quan tới công việc có tính chất hành chính lặp đi lặp lại, như:

  • Tài chính và bảo hiểm
  • Bán lẻ
  • Xây dựng
  • Hành chính công
  • Vận chuyển
  • Chế tạo

Dưới đây là bảng chỉ số đầy đủ từ báo cáo của PwC tại Anh cho thấy việc tạo ra và chuyển dịch công việc AI trong các lĩnh vực khác nhau:

Nguồn: PwC

Thanh Huyền

Lược dịch theo Business Insider


Tác giả Shona Ghosh: Phóng viên cấp cao mảng công nghệ của tạp chí Business Insider, đặc biệt về Facebook, Snapchat, bảo mật dữ liệu, phúc lợi xã hội và nguồn vốn mạo hiểm.

Các tin bài khác:

Đối tác: