Khu Tổ hợp phát triển công nghiệp phụ trợ Hanel tại Hanssip

Xây dựng hạ tầng phát triển công nghiệp phụ trợ phù hợp quy hoạch tổng thể Khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip)
  • Qui mô: 66.525  m2
  • Địa điểm: Lô CN-09 thuộc Khu công nghiệp Hỗ trợ Nam Hà Nội tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.
  • Hiện trạng triển khai: Đã ký hợp đồng đặt cọc thuê đất và đang triển khai lập dự án đầu tư.

Đối tác: