Công ty TNHH DEHACO

Công ty TNHH Dehaco tiền thân là Công ty TNHH điện tử Daewoo - Hanel, hiện nay là công ty công ty con 100% vốn Việt Nam của Hanel. Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản, hợp tác đầu tư, nghiên cứu sản xuất và phân phối thiết bị y tế, công nghiệp phụ trợ, giáo dục...  


Tên giao dịch: Dehaco Co., Ltd

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875 9650

Liên hệ: info@dehaco.com.vn

Các đơn vị khác

Đối tác: