Hanel là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam.  Với tầm nhìn xây dựng một tổ chức linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả giúp gia tăng giá trị cho khách hàng và đối tác, Hanel đã đưa ra thị trường thành công nhiều giải pháp CNTT dành cho chính quyền và doanh nghiệp
 
Một số dòng sản phẩm giải pháp CNTT tiêu biểu của Hanel:
 
+ Giải pháp chính phủ điện tử: HANEL cung cấp nền tảng mã nguồn mở để phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, quản lý dịch vụ công cho thành phố Đà Nẵng, UBND TP Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế...
 
+ Giải pháp quản lý giao thông thông minh trên nền bản đồ số : Hanel xây dựng, hoàn thiện tích hợp hệ thống bản đồ số trên toàn tuyến quốc lộ: lấy bản đồ số làm nền tảng, sử dụng  công nghệ mới nhất S.M.A.C (Social, Mobile, Analytics, Cloud), giúp kết nối các CSDL và quản lý toàn bộ dữ liệu về đối tượng giao thông và thông tin giám sát hành trình. Đây là hệ thống dữ liệu lớn “Big data” – phục vụ điều phối các hoạt động giao thông một cách thông minh. Hệ thống này là nền tảng để tích hợp dữ liệu về tất cả các đối tượng tham gia giao thông và các dịch vụ giao thông trong một tổng thể thống nhất, phục vụ công tác vận hành, khai thác và quản lý hiệu quả cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
+Giải pháp “Quản lý xử phạt vi phạm giao thông bằng hệ thống camera giám sát giao thông thông minh trên quốc lộ 1”: Hanel xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu về an toàn giao thông hiện đại, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan bao gồm các hệ thống cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện, giấy phép lái xe, giám sát hành trình, kiểm soát tải trọng, xử lý vi phạm... nhằm đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý về trật tự an toàn giao thông.
+Giải pháp Quản lý hệ thống báo cáo nội bộ của Bộ Y tế: Hanel xây dựng hệ thống báo cáo tập trung tổng hợp về công tác y tế như thông tin dịch bệnh, tiến độ các đề án dự án, các thông tin về hội nghị hội thảo. Hệ thống này được tích hợp với các cơ sở dữ liệu y tế dự phòng, HIV, dân số kế hoạch. Hệ thống báo cáo gắn kết các tính năng giao việc, theo dõi/ phân công công việc và giám sát, quản lý thông tin của toàn bộ các vụ/phòng, ban trực thuộc Bộ Y tế, hỗ trợ Lãnh đạo Bộ trong việc nắm bắt thông tin, ban hành chỉ đạo và đưa ra các quyết định…
 
+Giải pháp Cung cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (mức độ cao nhất) cho Cục Đăng kiểm - Bộ Giao thông vận tải:  Hệ thống được xây dựng để tiếp nhận yêu cầu thông tin và phục vụ trực tuyến khoảng 10 nghìn doanh nghiệp nhập khẩu xe cơ giới và toàn bộ các cán bộ quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
 
 + Các giải pháp CNTT dành cho quản trị doanh nghiệp
+  Các ứng dụng game dành cho điện thoại di động
 
 
Đối tác: