Hoạt động sự kiện Hanel

HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  BẤT THƯỜNG NĂM 2019

HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày 26/82019, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ ...
Xem thêm
HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC VÀ  GIỮ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CP HANEL

HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC VÀ GIỮ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CP HANEL

Chiều ngày 31/7/2019 Công ty CP Hanel đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu người đại diện phần vốn Nhà nước và giữ các chức danh ...
Xem thêm
THÔNG BÁO V/V TẠM DỪNG THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TOÀN BỘ QUYỀN GÓP VỐN  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL TẠI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI KHI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 480 TỶ ĐỒNG

THÔNG BÁO V/V TẠM DỪNG THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TOÀN BỘ QUYỀN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL TẠI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI KHI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 480 TỶ ĐỒNG

Công ty Cổ phần Hanel xin thông báo về tạm dừng tổ chức đấu giá toàn bộ quyền góp vốn của Công ty Cổ phần Hanel tại Công ty TNHH ICD ...
Xem thêm
HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 28/5/2019, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua  kết quả hoạt động SXKD năm ...
Xem thêm
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TOÀN BỘ QUYỀN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL TẠI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TOÀN BỘ QUYỀN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL TẠI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI

Công ty Cổ phần HANEL thông báo về việc bán đấu giá toàn bộ quyền góp vốn của Công ty Cổ phần HANEL tại Công ty TNHH ICD Hà Nội khi ...
Xem thêm
HANEL ĐƯỢC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP THỊNH VƯỢNG NĂM 2019

HANEL ĐƯỢC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP THỊNH VƯỢNG NĂM 2019

Chiều 19/04, tại TP.HCM, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet đã tổ chức Lễ công bố 500 Doanh nghiệp tăng ...
Xem thêm
Đối tác: