NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 2018 TẠI HANEL

Hưởng ứng phong trào Hiến máu tình nguyện do Đoàn thanh niên phát động.  Sáng ngày 28/8/2018, hơn 40 cán bộ nhân viên Hanel đã tham gia Ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2018 tổ chức tại Công ty Cổ phần Hanel, do Đoàn Thanh niên Hanel phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.

Với ý nghĩa “Hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp; Mỗi giọt máu cho đi- một cuộc đời ở lại”, hoạt động hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia, đùm bọc yêu thương giữa con người với con người.
 
Đã nhiều năm nay, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hanel , cán bộ nhân viên Hanel đã tích cực tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo do Đoàn thanh niên phát động. Bằng tinh thần “tình nguyện vì cộng đồng”, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Hanel đã tích cực tuyên truyền vận động các cán bộ nhân viên trong Công ty tham gia hiến máu tình nguyện thể hiện trách nhiệm với xã hội, góp phần hạn chế tình trạng khan hiếm máu cho các bệnh viện.

Một số hình ảnh của Ngày hội hiện máu nhân đạo 2018:

 
 

Các tin bài khác:

Đối tác: