Ban lãnh đạo

 

NGUYỄN ĐÌNH VINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ths. BÙI THỊ HẢI YẾN

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc


 

   

Ths. NGUYỄN MINH TRANG

Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

 


NGUYỄN VĂN HIẾU


Phó Tổng Giám đốc

 

 


CAO MAI KHANH


Phó Tổng Giám đốc

 

 
 
40 năm
thành lập và phát triển
11 công ty
thành viên
17 công ty
liên kết trong nước
2 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: