Tuyên dương các ''Ngôi sao Hanel'' - Quý IV và cả năm 2018

Chúc mừng 16 cá nhân xuất sắc nhất đến từ Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel và Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel và Công ty mẹ Hanel đã được tuyên dương danh hiệu “Ngôi sao Hanel” của Quý IV/2018.

Chúc mừng 05 cá nhân xuất sắc nhất đến từ Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel đã được tuyên dương danh hiệu “Ngôi sao Hanel” của năm 2018.

Các tin bài khác:

Đối tác: