Khu Đô thị Công viên Khoa học Công nghệ và Tài chính Tân Tạo - Hanel

Khu đô thị Khoa học – Công nghệ và Tài chính là khu đô thị kết hợp nghiên cứu, và ứng dụng vào sản xuất, do đó cơ cấu tổ chức không gian được quy hoạch thành 2 khu riêng biệt: khu ở, công cộng (đô thị) và khu nghiên cứu, sản xuất.
  • Qui mô: 270 ha
  • Địa điểm: Tại các xã Đình Xuyên, Phù Đổng, Dương Hà, Ninh Hiệp huyện Gia Lâm, Hà Nội
  • Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 tỷ đồng
  • Hiện trạng triển khai: Đang thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500
  • Đơn vị hợp tác thực hiện: Công ty Cổ Phần Tân Tạo
Đối tác: