TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 25/03/2022, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027 của công ty cổ phần Hanel đã được tổ chức với sự tham dự của đồng chí Đặng Quang Hải - Bí thư Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp Hà Nội, đồng chí Tạ Đình Đồng – Phó Bí thư Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp Hà Nội. Về phía Công ty CP Hanel, tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Trang - UV BCH Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc và hơn 50 đại biểu đoàn viên thanh niên Hanel. 
 

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027
Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công ty CP Hanel đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty; bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm. Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống trong đoàn viên, thanh niên được tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp từng đối tượng. 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quang Hải - Bí thư Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Hanel đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị Đoàn Thanh niên Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi 9 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ đã được đề ra,  tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Hanel, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 05 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu về ý chí, nguyện vọng của thanh niên trong toàn Công ty. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Hanel nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Hanel nhiệm kỳ 2012-2027.
Một số hình ảnh của Đại hội:

Các tin bài khác:

Đối tác: