Hoạt động sự kiện Hanel

ĐẢNG ỦY CÔNG TY HANEL TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII.

ĐẢNG ỦY CÔNG TY HANEL TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII.

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐUK ngày 26/7/2022 của BAn thường vụ Đảng ủy khối DNHN; Kế hoạch số 99-KH/ĐUK ngày 29/7/2022 của Đảng ủy Công Cổ phần Hanel về học ...
Xem thêm
HANEL ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HANEL ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày 5/8/2022, UBND TP. Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo “Xây dựng TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông ...
Xem thêm
HANEL ĐƯỢC BÌNH CHỌN TOP 10 CÔNG TY CÔNG NGHỆ UY TÍN NĂM 2022

HANEL ĐƯỢC BÌNH CHỌN TOP 10 CÔNG TY CÔNG NGHỆ UY TÍN NĂM 2022

Ngày 3/8/2022, Báo điện tử VietnamNet và Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã tổ chức Lễ công bố Top 10 Công ty Công nghệ uy ...
Xem thêm
HANEL ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG TOP CÔNG NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT

HANEL ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG TOP CÔNG NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ...
Xem thêm
HANEL NẰM TRONG TOP 10 CÔNG TY CÔNG NGHỆ UY TÍN NĂM 2022 THEO VIETNAM REPORT

HANEL NẰM TRONG TOP 10 CÔNG TY CÔNG NGHỆ UY TÍN NĂM 2022 THEO VIETNAM REPORT

Bảng xếp hạng được thực hiện một cách khách quan, độc lập và căn cứ theo kết quả đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp, uy tín doanh nghiệp trên ...
Xem thêm
HANEL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HANEL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 30/6/2022, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 qua hình thức trực tuyến để ...
Xem thêm
Đối tác: