HANEL TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM CÁN BỘ CHỦ CHỐT

Ngày 27/9, tại trụ sở Công ty, Ban lãnh đạo Hanel đã tổ chức Lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 4 nhân sự chủ chốt cấp quản lý các phòng ban của Công ty, gồm Phòng Truyền thông -Thương hiệu, Phòng Thương mại, Phòng Tài chính – Đầu tư và Ban Dự án Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT, bà Bùi Thị Hải Yến, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, bà Nguyễn Minh Trang, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, cùng các trưởng phó các phòng ban, Trung tâm, các cán bộ được Hanel cử vào ban điều hành các công ty thành viên, liên doanh liên kết của Hanel.
 

Ông Nguyễn Đình Vinh - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị phát biểu tại buổi lễ
 

Bà Bùi Thị Hải Yến - Thành viên Hội Đồng Quản Trị; Tổng Giám Đốc Hanel phát biểu tại buổi lễ
 
4 cán bộ chủ chốt của Hanel được điều động, bổ nhiệm trong đợt này gồm: Bà Nguyễn Thị Bích Huyền, Trợ lý Tổng giám đốc, Phó Phụ trách Phòng Truyền thông Thương hiệu được bổ nhiệm Trưởng Phòng Truyền thông Thương hiệu; Ông Đào Quốc Tân, Ban Dự án Công viên Phần mềm Hà Nội được bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dự án Công viên Phần mềm Hà Nội; Bà Đỗ Thị Tú Quyên, Phó Phụ trách Phòng Thương mại được bổ nhiệm Phó Phụ trách Phòng Tài chính – Đầu tư; Ông Lê Mạnh Hải, Giám đốc Công ty Hanel Trading được bổ nhiệm Trưởng Phòng Thương mại.
 

Bà Nguyễn Thị Bích Huyền - Trợ lý Tổng giám đốc, Trưởng Phòng Truyền thông Thương hiệu thay mặt các cán bộ chủ chốt phát biểu cảm nhận tại buổi lễ
  
Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Hải Yến, Tổng giám đốc đã phát biểu giao nhiệm vụ cho 4 cán bộ được điều động, bổ nhiệm, đồng thời khẳng định chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty đối với công tác tổ chức cán bộ, đó là coi trọng việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu SXKD, đồng thời quan tâm và ưu tiên củng cố đội ngũ nhân sự chủ chốt, là rường cột cho sự phát triển dài hạn, bền vững của Công ty.
 

4 Cán bộ chủ chốt của Hanel tại lễ bổ nhiệm 
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ: 
  

Các tin bài khác:

Đối tác: