HANEL KÝ KẾT HỢP TÁC TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Ngày 7/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ IX (phiên mở rộng). Cùng với việc sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022, hội nghị thực hiện ký liên doanh, liên kết hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong khối, thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022.


Quý I/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Bộ Công Thương; xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững ổn định, phát triển doanh nghiệp.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh; đã bước đầu xác định, lựa chọn, kết nối doanh nghiệp trong Khối thực hiện một số khâu trong mô hình kinh tế tuần hoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, lãnh đạo các doanh nghiệp luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, có nhiều giải pháp hữu hiệu để giữ vững ổn định doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn đề nghị, trong quý II/2022, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Khối; chuẩn bị để tổ chức hội thảo “Phát huy hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững”.

 

 
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Bà Bùi Thị Hải Yến – Bí thư Đảng ủy, TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Hanel đã thực hiện ký liên doanh, liên kết hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trong khối, thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022.
 
 

Các tin bài khác:

Đối tác: