CHỦ TỊCH HĐQT HANEL THAM GIA BAN LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – MỸ TP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 25-8, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel – ông Nguyễn Đình Vinh được Đại hội tín nhiệm bầu làm một trong ba Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.
 

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2022, xác định mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2020-2021 nhưng Chi hội và Ban Chấp hành Hội đã khắc phục khó khăn, tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO), Hội Việt - Mỹ trung ương, chủ động đưa các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội tiếp tục đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào hoạt động đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, giữa Hà Nội và các thành phố của bạn.
 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel – ông Nguyễn Đình Vinh phát biểu tại hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP Hà Nội xác định tập trung vào các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của thành phố Hà Nội về hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt là Chỉ thị số 12-CT/TƯ ngày 5-1-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Thông tri số 05/TT-TU ngày 23-5-2022 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó là tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội, các chi hội thành viên, kết nạp thêm các chi hội mới; tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, hợp tác quốc tế; phối hợp, tham mưu giúp UBND thành phố lựa chọn một số thành phố của Hoa Kỳ để mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, kinh tế; giới thiệu với phía bạn về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Hà Nội và các thông tin mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội; tổ chức các hoạt động mở rộng mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, y tế, du lịch, quan hệ kết nghĩa giữa các thành phố của Hoa Kỳ với thành phố Hà Nội...
Đại hội đã thông qua danh sách Ban Chấp hành khóa VI gồm 32 thành viên. Ông Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel, Bà Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm và bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt – Đức được bầu làm các Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Các tin bài khác:

Đối tác: