Công ty TNHH Trung tâm dữ liệu Hà Nội – CSF

Tên giao dịch: Hanel-csf Company Limited

Tên viết tắt: Hanel-CSF

Địa chỉ trụ sở:  Số 2 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nghành nghề Kinh doanh: Dịch vụ cho thuê hạ tầng trung tâm máy tính, dịch vụ trung tâm máy tính, dịch vụ xây dựng hạ tầng trung tâm máy tính, dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ

Website: www.hanel-csf.com
Email: sales@hanel-csf.com
Sai Dong B Industrial Park, Long Bien, Hanoi
Tel: (84 - 4) 3573 9790 * Fax: (84 - 4) 3675 7102

Các đơn vị khác

Đối tác: