Giải Pháp Hệ Thống LOGISTIC

Giải pháp hệ thống Logistic được chúng tôi thiết kế để giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất và quy trình làm việc. Đây là một giải pháp hoàn hảo dành cho tất cả doanh nghiệp. Cuộc hành trình Logistics tuyệt vời bạn sẽ bắt đầu ngay với các giải pháp của chúng tôi, thông qua sự đổi mới, sự cống hiến và sự tiến bộ trông công nghệ.
 * Chức năng của hệ thống Logistic

a. Quản lý kho Logistics
b. Quản lý vận tải
c. Chất lượng và sửa chữa
d. Sản phẩm và bảng giá
e. Kế toán và tài chính kế toán
f. Phân tích kế toán
g. Quản lí khách hàng
h. Cổng thông tin
i. Cổng thư điện tử
j. Công cụ tiếp thị
k. Quản lý đội tàu
l. Quản lý tài chính
m. Quản lý nguồn nhân lực
n. Quản lý thanh toán
o. Quản lý tài sản

Đối tác: