ĐẢNG BỘ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC HANEL NHẬN BẰNG KHEN CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Ngày 14-4, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã được nâng cao. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nổi bật, năm 2020, theo đánh giá, phân loại 109/109 tổ chức cơ sở Đảng, có 20 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 81 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Để đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã chủ động bám sát các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TƯ, kế hoạch triển khai chỉ thị của Thành ủy Hà Nội và tổ chức triển khai phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Đảng ủy Khối cũng đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở, tăng cường nắm bắt thông tin, đôn đốc kiểm tra, xử lý kịp thời những phát sinh từ thực tế. Các cấp ủy Đảng cơ sở cũng đã nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác và triển khai bằng những hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng bộ Công ty cổ phần Hanel và cá nhân bà Bùi Thị Hải Yến- Ủy viên BCH Đảng Bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã vinh dự nhận Giấy khen của Đảng bộ khối doanh nghiệp Thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Đảng bộ khối doanh nghiệp Thành phố Hà Nội trao giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho Đảng bộ Hanel và bà Bùi Thị Hải Yến - Ủy viên BCH Đảng Bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty
 

Các tin bài khác:

Đối tác: