HANEL KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA CỤM THI ĐUA SỐ 15

Ngày 19/3/2018,  cụm thi đua số 15- Cụm các doanh nghiệp gồm 05 đơn vị là các Tổng công ty và Công ty trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, thực hiện ký giao ước thi đua giữa các Tổng công ty và Công ty trong cụm.
 

Tham gia lễ ký giao ước gồm đại diện lãnh đạo của các Tổng Công ty và Công ty dưới sự chứng kiến của Ông Đỗ Đức Thịnh- Phó trưởng ban - Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội . Đại diện Công ty CP Hanel tham dự và ký giao ước là đ/c Bùi Thị Hải Yến- Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Năm 2018 được coi là năm bản lề của kế hoạch 05 năm 2016-2020 và Thành phố xác định chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đồng thời, 2018 còn là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phát huy thành tích đạt được trong công tác năm 2017; nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước và Thủ đô, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, với tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, các đơn vị thành viên Cụm Thi đua số 15 đã cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua trên, góp phần thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2018.

Một số hình ảnh của Hội nghị:
 
Đại diện Công ty Cổ phần Hanel – Bà Bùi Thị Hải Yến – Phó Tổng giám đốc ký giao ước thi đua Cụm thi đua số 15.
 

Đại diện các Tổng công ty và Công ty thuộc cụm thi đua số 15  tham gia ký giao ước chụp ảnh lưu niệm.
 

Other articles: