As one of the few digital signature service providers in Vietnam, with over 12 years experience in the field of digital signature, SMARTCARD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY - A member company of Hanel has continuously expanded its digital signature services to customers, ministry, Banks, businesses and Individual customers
 
CA2 tiên phong cung cấp các dịch vụ CHỮ KÝ SỐ

CA2 tiên phong cung cấp các dịch vụ CHỮ KÝ SỐ

Là một trong số ít những nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam, cùng với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên về chữ ký số. Công ty TNHH MTV Hanel với đại diện là công ty con - Công ty cổ phần Công nghệ thẻ NACENCOMM đã không ngừng mở rộng cung cấp dịch vụ chữ ký số đối với các đối tượng khách hàng, từ các cấp Bộ, Sở, Ngành, Ngân hàng, Doanh nghiệp và cho đến các cá nhân.
Detail...