Hanel hợp tác với các nhà khoa học trong nước và nước ngoài, đầu tư nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp như : công nghệ điều khiển theo khí hậu, hệ thống điều khiển tưới tiêu nhỏ rọt, phun sương, phân phối, xử lý nguồn nước; sản xuất phân bón hữu cơ, kỹ thuật sản xuất, bảo quản phân phối sản phẩm nông nghiệp; nghiên cứu và lắp ráp thiết bị điện tử, hệ thống điều khiển, robot..dành cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
 
Đối tác: