Nông nghiệp thông minh được hiểu là một cách tiếp cận mới về phát triển nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu, hướng đến một nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững. Để đạt được những mục tiêu của nông nghiệp thông minh, điều kiện bắt buộc là phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ quản lý trong sản xuất và quản lý của ngành nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm Hanel, với thế mạnh là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam, Hanel đã đưa công nghệ và ứng dụng công nghệ của Hanel vào lĩnh vực Nông nghiệp thông minh tại Việt Nam.
 
Đối tác: