ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHỐI VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH MTV HANEL NHIỆM KỲ 2018-2023

Đại hội đã bầu 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Trần Thị Vân Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn khối  Văn phòng Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chiều ngày 06/06/2017, Công đoàn khối Văn phòng công ty Hanel đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn khối văn phòng Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.  Dự Đại hội có các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn khối văn phòng Công ty nhiệm kỳ 2011-2016, và 35 đại biểu đại diện cho CBNV khối văn phòng công ty Hanel.

Đại hội đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn khối Văn phòng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua và đề xuất phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng được nghe các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết của Công đoàn khối Văn phòng Công ty  để hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua của CBNV công ty ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhi – Phó Chủ tịch công đoàn báo cáo

Tại Đại hội các đoàn viên Công đoàn khối Văn phòng công ty đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023.  Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành mới với 11 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Vân Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn khối Văn phòng Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023, các đồng chí Nguyễn Minh Trang và Đỗ Tú Quyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn khối Văn phòng  Công ty.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty MTV Hanel nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Hanel đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Công ty TNHH MTV Hanel , của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hanel, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, chăm lo và cải thiện đời sống CBCNV, xây dựng Công ty TNHH MTV Hanel phát triển bền vững.

Các tin bài khác:

Đối tác: